Regels

 • Iedere speler dient zich op de hoogte te stellen van deze regels.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB (regels KNVB) en de reglementen van RZE’98. Deze zijn in overleg met de leden tot stand gekomen.
 • Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal de Kraanvogel te Eersel.
 • Alle spelers dienen op de hoogte te zijn van de regels van de sporthal en zich daar ook aan te houden.
 • Iedere wedstrijd duurt 2 x 20 min en bevat geen pauze.
 • Voor aanvang van de competitie dient de kleur van het thuis- en uittenue opgegeven te zijn. De thuis spelende vereniging speelt in het eigen tenue de bezoekers kiezen een afwijkende kleur.
 • Elk team heeft voor aanvang van de competitie een contactpersoon opgegeven. Het bestuur zal in eerste instantie zich altijd richten tot deze persoon.
 • Een wedstrijd vastgelegd in het programma wordt alleen bij hoge uitzondering verzet.
 • Ieder team mag maximaal 18 spelers opgeven. Een speler mag maar voor één team opgegeven zijn. Het is NIET mogelijk om spelers van andere teams of van buiten de competitie op te stellen. Van 1 juni tot 1 augustus en van 1 tot 15 januari kan de spelerslijst aangepast worden, zoniet wordt de oude lijst aangehouden. Voor het aandragen van een nieuwe speler moet zowel de volledige gegevens als een pasfoto aangeleverd worden. Eerder is de betreffende speler NIET speelgerechtigd. Nieuwe spelers zijn respectievelijk vanaf 1 augustus of 15 januari speelgerechtigd.
 • Als een team met minder dan 4 spelers aanwezig is kan de wedstrijd toch recreatief gespeeld worden alleen de wedstrijdpunten zijn voor de tegenstander en het betreffende team verliest de wedstrijd met 2-0.
 • Als een team zich afmeldt voor een wedstrijd vóór woensdag 12.00 uur, verliest het de wedstrijd met 3-0. Als een team zich afmeldt voor een wedstrijd ná woensdag 12.00 uur, verliest het de wedstrijd met 5-0, en krijgt tevens een extra punt in mindering gebracht.
 • Als een team niet komt opdagen en zich daarbij ook niet heeft afgemeld, verliest het de wedstrijd met 5-0 en worden er 3 punten in mindering gebracht.
 • Elk team mag in een wedstrijd maximaal 2 spelers mee laten spelen die ook aan een KNVB zaalvoetbalcompetitie deelnemen.
 • Indien er geen scheidsrechter aanwezig is dan neemt de grensrechter van het thuis spelend team deze rol over. Het uitspelend team zorgt in dat geval voor een grensrechter. Tenzij beide teams in goed overleg gezamenlijk iets anders besluiten. Hierna is geen protest bij het bestuur mogelijk.
 • Wanneer een speler door de scheidsrechter met een directe rode kaart uit de zaal wordt gezonden is deze speler ten alle tijden voor minimaal 2 eerstvolgende wedstrijden geschorst. In voorkomende gevallen kan het bestuur bepalen dat de betreffende speler voor meerdere of mogelijk de gehele competitie van deelname uitgesloten wordt. Een contactpersoon wordt van deze beslissing tijdig op de hoogte gebracht.
 • Bij het bepalen van de strafmaat zullen de richtlijnen van de KNVB als uitgangspunt dienen.
 • Wanneer een speler in een competitie voor de tweede keer uit de zaal gezonden wordt volgt altijd een definitieve uitsluiting voor het hele seizoen.
 • Wanneer een team zich terugtrekt uit de competitie of uit de competitie wordt genomen, is er geen recht op terugbetaling van gelden.
 • De teams dienen tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de wedstrijd. Wanneer een team niet op tijd opgesteld staat (binnen 5 minuten van officiële aanvangstijdstip) verlies je de wedstrijd met 2-0. Er volgt een boete en de wedstrijd kan niet worden overgespeeld.
 • Boetes, inschrijfgeld of voorschotten dienen binnen de gestelde termijn te zijn voldaan. Als een team in gebreke blijft wat betreft betalingen kan dit uitsluiting van deelname van het hele team tot gevolg hebben.
 • Intrappen naast het speelveld tijdens andere wedstrijden is NIET toegestaan.
 • Het bestuur gaat er vanuit dat bij vergaderingen alle opgegeven contactpersonen of een vervanger aanwezig zijn. Aanwezigheid bij vergadering is VERPLICHT.
 • Wedstrijdformulieren zijn voorgedrukt in de sporthal aanwezig en dienen voor de wedstrijd volledig te zijn ingevuld. Voor de wedstrijd moet de aanvoerder of Leider van elk team het formulier controleren en ondertekenen.
 • Het thuisspelende team is verplicht om voor een grensrechter te zorgen, ter ondersteuning van de scheidsrechter. Zo niet, wordt 1 punt in mindering gebracht. In de tweede helft kan natuurlijk een andere speler als lijnrechter fungeren. Dit geldt zowel voor competitie als bekerwedstrijden. Indien er geen grensrechter is bij een kwart of halve finale in het bekertoernooi dan heeft het thuisspelend team de wedstrijd verloren.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van RZE’98.

Boetes:

Geen reserveshirt doelman € 4.50
Het inspelen met de bal anders dan op het veld € 7.00
Het niet opkomen dagen met voldoende spelers € 12.00
Uit de zaal zenden van speler, coach of lijnrechter € 7.00
Het niet bezoeken van verplichte vergaderingen € 9.00

Promotie en degradatieregeling

 • De nummer 1 van poule B promoveert automatisch naar poule A.
 • De nummer 1 van poule C promoveert automatisch naar poule B.
 • De laatste uit poule A degradeert automatisch naar poule B.
 • De laatste uit poule B degradeert automatisch naar poule C
 • De klasseringen worden als volgt bepaalt:
  1. aantal punten
  2. doelsaldo
  3. meest gescoorde doelpunten
  4. resultaat onderlinge wedstrijden

reddit vancleefarpels.to timepiece exercises some older the watchmaking arena technicians. cartierreplica.ru for sale in usa has employed quite a few prominent sophisticated functions and skills. online shopping from a great selection at https://www.basketballjersey.ru/. great three-dimensional is the aspects of best www.vapepens.nl. high quality swiss luxury replica watches for ladies and men on sale. end users just can’t find the best services the good thing about exact https://www.redditwatches.com/. best stellamccartneyreplica.ru focused upon the creation of ultra-thin automatic locations.